Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.C.W. Lange

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.C.W. Lange "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-06-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
08-10-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Bezoldigd
Ja
Functie
Vice voorzitter
Instantie
Raad voor de Journalistiek
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
25-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de Journalistiek
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-05-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-05-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
21-12-2000
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
28-09-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-1999
Datum eind
20-12-2000
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-12-1995
Datum eind
30-09-1999
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-10-1993
Datum eind
30-11-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)