Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. B. Hooftman-Serno

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. B. Hooftman-Serno "

Beroepsgegevens

Functie
Senior-gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-06-2012

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Redactielid
Instantie
Kluwer
Datum ingang
14-06-2013
Datum eind
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
15-11-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
23-12-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-08-2001
Datum eind
31-05-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)