Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A. Beuker-Tilstra

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A. Beuker-Tilstra "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2011

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Comite Toekomst Koudekerk
Plaats
Koudekerk aan den Rijn
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Belangengroep voor de ontwikkeling van het dorp
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent intervisie/intervisor
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2014
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
01-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Vice-president
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-09-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
31-08-2005
Functie
Lid
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
28-12-1993
Datum eind
31-03-1994
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
31-03-1994
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Gravenhage
Datum ingang
25-01-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
27-11-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Gravenhage
Datum ingang
01-03-1990
Datum eind
24-01-1991
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-1989
Datum eind
28-02-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)