Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. S.E. Zijlstra

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. S.E. Zijlstra "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-04-2015

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar
Instantie
Vrije Universiteit
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-05-2000

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Christenjuristen vereniging
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Wetenschappelijke vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Kerndocent
Instantie
Academie voor Overheidsjuristen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2010
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter redactie Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Kerndocent
Instantie
Academie voor Wetgeving
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2004
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)