Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. F.J.L. Pennings

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. F.J.L. Pennings "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
28-04-1997

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar Sociaal recht Universiteit Utrecht
Instantie
Universiteit Utrecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2008

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Utrecht
Datum ingang
28-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Studiecentrum
Bezoldigd
Ja
Functie
Hoofdredacteur van het Tijdschrift recht & arbeid
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Redacteur van European Journal of Social Security Law
Instantie
Intersentia
Plaats
Antwerpen
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Visiting professor
Instantie
University van Gothenburg
Plaats
Gothenburg
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-01-2014
Functie
Hoogleraar Internationaal Socialezekerheidsrecht
Instantie
Universiteit Tilburg
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-01-1990
Datum eind
01-01-2013

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)