Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. T.G.M. Simons

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. T.G.M. Simons "

Beroepsgegevens

Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2008
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
senior raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
21-05-2008

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius
Datum ingang
01-11-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Onafhankelijk expert
Instantie
OECD
Plaats
Parijs
Datum ingang
01-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Staatsraad in buitengewone dienst
Instantie
Raad van State
Datum ingang
03-03-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent/inleider
Instantie
Stichting Opleidingen Sociale Rechtshulp
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Onafhankelijk expert
Instantie
Raad van Europa
Plaats
Straatsburg
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent/inleider
Instantie
Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1992
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent/inleider
Instantie
Euroforum B.V.
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent/inleider
Instantie
Instituut voor Juridische Opleidingen
Plaats
Gouda
Datum ingang
02-12-2009
Datum eind
12-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-03-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
19-06-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-03-2002
Datum eind
30-11-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
02-05-1991
Datum eind
28-02-2002
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
15-07-1997
Datum eind
28-02-2002
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
15-11-1991
Datum eind
14-07-1997
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
15-11-1991
Datum eind
14-07-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)