Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W. van den Brink

Centrale Raad van Beroep

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W. van den Brink "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-09-2001

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Raad van Commissarissen
Instantie
Stichting Groene Hart Extra Zorg
Plaats
Gouda
Datum ingang
01-07-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter Commissie van Bezwaar
Instantie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2001
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend-voorzitter Commissie Ambtenarenrechtspraak
Instantie
Benelux Economische Unie
Plaats
Brussel
Datum ingang
19-12-1988
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Raadgevende Commissie Rechtsbescherming
Instantie
Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom
Plaats
Den Haag
Datum ingang
19-12-1988
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
29-12-1989
Datum eind
30-06-2006
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
04-08-1994
Datum eind
01-01-2002
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
26-10-1993
Datum eind
03-08-1994
Functie
Lid
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
25-02-1987
Datum eind
25-10-1993
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
02-07-1985
Datum eind
24-02-1987

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)