Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. T.C. van Sloten

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. T.C. van Sloten "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-02-2009

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Staatsraad
Instantie
Raad van State
Plaats
's-Gravenhage

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen
Instantie
Protestantse Kerk
Datum ingang
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
kerk
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid van het bestuur van de Stichting Bram Nauta Fonds
Instantie
Stichting Bram Nauta Fonds
Datum ingang
02-05-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Commissie voor geschillen
Instantie
Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad
Datum ingang
04-09-1992
Datum eind
28-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Vice-president
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
31-01-2009
Functie
Lid
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
21-09-1992
Datum eind
31-03-1994
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
02-05-1991
Datum eind
20-09-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)