Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.E. Bakker

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.E. Bakker "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-07-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
lid NQA (Netherlands Quality Agency)-visitatiecommissie van de Hogere Juridische Opleiding
Instantie
Hogeschool Zuyd
Plaats
Sittard
Datum ingang
02-05-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
lid Raad van Advies
Instantie
Open Universiteit
Plaats
Heerlen
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid bezwaar adviescommissie
Instantie
Nederlandse mededingingsautoriteit
Datum ingang
01-09-1999
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-06-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-03-2003
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
21-01-1997
Datum eind
28-02-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-09-1995
Datum eind
20-01-1997
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-02-1995
Datum eind
31-08-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)