Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R. van der Spoel

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R. van der Spoel "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-07-2007

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Staatsraad
Instantie
Raad van State

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid van het College van Beroep voor het hoger onderwijs
Instantie
College van Beroep voor het hoger onderwijs
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
23-04-1996
Datum eind
30-06-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-08-1995
Datum eind
22-04-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)