Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.W. van Straalen

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.W. van Straalen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-04-2015
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-09-2012
Datum eind
31-03-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2015
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-03-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-2006
Datum eind
31-12-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-10-2003
Datum eind
30-06-2006
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
30-09-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
30-09-2003
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-10-1998
Datum eind
30-09-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)