Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.W. Schuttel

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.W. Schuttel "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2011

Nevenbetrekkingen

Functie
Redactielid periodiek rechtspraak soc. verzekering
Datum ingang
01-07-1990
Soort bedrijf/instantie
Kluwer
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Lid
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
28-12-1993
Datum eind
31-03-1994
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
02-05-1991
Datum eind
27-12-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)