Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.P.M. Zeijen

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.P.M. Zeijen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-09-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter College van Beroep voor de Examens/Commissie van Advies voor de Bezwaar- en Beroepschriften
Instantie
Tilburg University
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Tilburg University
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-05-2012
Datum eind
31-08-2014
Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
30-04-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-10-2006
Datum eind
31-12-2007
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
30-06-2007

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)