Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. Woestenburg

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. Woestenburg "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-04-2012

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter bezwaarschriftencommissie
Instantie
Sociale Dienst Oost Achterhoek
Plaats
Lichtenvoorde
Datum ingang
01-07-2014
Datum eind
01-07-2018
Soort bedrijf/instantie
Sociale Dienst Oost Achterhoek
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Redacteur van Uitspraken Sociale Zekerheid
Instantie
USZ
Datum ingang
01-04-2012
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)