Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.J. De Mooij

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.J. De Mooij "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
15-10-2012

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Selectiecommissie Rechterlijke Macht (SRM)
Datum ingang
07-01-2009
Datum eind
31-08-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
22-01-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
16-08-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
17-08-2004
Datum eind
14-10-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
03-10-1997
Datum eind
16-08-2004
Functie
Lid
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
14-03-1995
Datum eind
02-10-1997
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
13-03-1995
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
01-06-1992
Datum eind
31-03-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)