Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.G. Rottier

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.G. Rottier "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2011
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
08-10-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid raad van toezicht
Instantie
Humanitas Onder Dak
Datum ingang
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting voor daklozenopvang en reactivering
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
15-08-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-07-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
30-06-2008
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum ingang
04-11-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Enschede
Datum ingang
04-11-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
26-03-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-06-1995
Datum eind
25-03-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-06-1995
Datum eind
25-03-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)