Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.A.A.G. Vermeulen

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.A.A.G. Vermeulen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-07-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-04-1992

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris/lid bestuur
Instantie
Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen
Plaats
Halsteren
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Gerecht in ambtenarenzaken
Plaats
Curacao
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Gerecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-07-2012
Soort bedrijf/instantie
Centrale Raad van Beroep
Bezoldigd
Onbekend
Functie
(Vice)voorzitter bezwarencommissie
Instantie
Commissie voor bezwaarschriften voor werknemers en overige zaken TUD
Plaats
Delft
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Bezwarencommissie universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Gerecht in ambtenarenzaken
Plaats
Aruba
Datum ingang
01-02-2011
Soort bedrijf/instantie
Gerecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid adviescommissie
Instantie
Benelux Economische Unie
Plaats
Brussel
Datum ingang
07-02-2002
Datum eind
29-09-2019
Soort bedrijf/instantie
Raadgevende Commissie Ambtenarenrechtspraak
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Plaats
Willemstad
Datum ingang
10-11-2010
Datum eind
27-07-2019
Soort bedrijf/instantie
emeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
07-10-1996
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-10-1996
Datum eind
30-06-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
05-09-1984
Datum eind
14-08-1997
Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
06-10-1996
Functie
Lid
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
29-06-1988
Datum eind
31-03-1994
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-06-1992
Datum eind
31-03-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)